NOTA LEGAL  1. Amb aquestes Condicions d'ús, NOMADAS, regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que es troba en la mateixa, per part dels seus clients i altres usuaris de la Xarxa.
  2. Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d'ús.

  3. L'ús del lloc web així com de la informació continguda en el mateix és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometent-se NOMADAS a publicar les noves condicions d'ús al web en el menor temps possible.

  4. L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús . Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a NOMADAS dels danys o perjudicis que puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

  5. NOMADAS no serà responsable dels errors en l'accés al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible perque aquests errors no es produeixin.

  6. NOMADAS es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat de les seves pàgines web, per raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora d'aquestes.